Odredbom člana 71. Zakona o radu propisano je da radniku  koji  je  pretrpio  povredu  na  radu  ili  je  obolio  od profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o  radu  za  vrijeme  privremene  spriječenosti  za  rad  zbog liječenja ili oporavka, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu. U slučajevima i za vrijeme iz stava 1. ovog člana, radniku ne može  prestati  ugovor  o  radu  koji  je  zaključen  na određeno vrijeme, osim ako je počinio teži prijestup ili težu povredu radne obaveze iz ugovora o radu. U slučaju iz stava 2. ovog člana ugovor o radu na određeno vrijeme se neće smatrati ugovorom o radu na neodređeno vrijeme u smislu člana 22. stav 4. ovog zakona.

 

Privremena spriječenost za rad zbog bolesti ne spriječava prestanak ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme na dan koji je određen tim ugovorom. Jedino kada je privremena spriječenost za rad nastala kao posljedica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, tad ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme ne može prestati na dan koji je određen u ugovoru, već ostaje na snazi do povratka radnika sa privremene spriječenosti za rad, kada i prestaje.