Kada u upravnom postupku odlučuje kolegijalni organ, onda postoji bitna povreda postupka ako u uvodu rješenja nije označen dan sjednice na kojoj je stvar riješena, odnosno na kojoj je donijeto osporneo rješenje.

(VSSr, U-5536/06 od 13.06.2007. godine)

Učinjene su bitne povrede pravila postupka kada rješenje nije potpisao direktor već pomoćnik direktora za koga iz odredaba propisa na koje se tuženi organ pozvao u uvodu osporenog rješenja ne proizilazi da je ovlašten za donošenje i potpisivanje rješenja.

(VSSr, U-7278/05 od 05.10.2006. godine)

Dozvoljena su pojedina ograničenja kod ugovora o kupovini ekskluzivnog tržišta (klauzula o zabrani konkurencije) radi zaštite prava koja su predmet kupoprodajnog ugovora. Klauzula o zabrani konkurencije je objektivno neophodna za uspješnu prodaju preduzeća pošto bi u slučaju odsustva takve klauzule prodavac i kupac iz tog pravnog posla i dalje bili konkurentni i na taj način kupac bi bio onemogućen da posluje sa onim

Pogledaj više