Član 253. stav 1. u vezi sa stavom 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i član 39.

Međunarodnog računovodstvenog standarda.

 

PRAVIČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST DIONICA U SLUČAJU KADA NIJE BILO PROMETA DIONICA NA BERZI (AKTIVNOG TRŽIŠTA) U PERIODU OD DANA OBJAVLJIVANJA  DATUMA  ODRŽAVANJA  SKUPŠTINE  DO  DATUMA  ODRŽAVANJA  SKUPŠTINE  SE  ODREĐUJE  NA  OSNOVU  ODREDBI  KOJE  SE  ODNOSE  NA  NEAKTIVNO  TRŽIŠTE, PRIMJENOM TEHNIKE PROCJENE. DAKLE, UZIMA SE PROSJEK PROMETA DIONICA  ZA CIJELI PERIOD PROMETA ZATVORENOG TIPA ČIJA JE VRIJEDNOST UTVRĐENA  OD STRANE SKUPŠTINE.

 

(Presuda  Vrhovnog  suda  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  broj:  51  0  Ps  022257  13  Rev  od 26.12.2013. godine).

Sporno je pravno pitanje valjanosti ugovora koje je zakljuĉio prednik tužitelja
o prijenosu članskog udjela u društvu “E.” d.o.o. M. na tužene od 1. do 3., kao i
valjanost ugovora kojim je prednik tužitelja prenio 250 svojih dionica četvrtotuženoj
“A.K.” a koje je imao u temeljnom kapitalu H. banke.

Pogledaj više

KADA JE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA  POTREBNO  POSEBNO  OVLAŠTENJE,  KOJE  OVAJ  NIJE  PRIBAVIO  OD ORGANA  DRUŠTVA,  TAKVI  UGOVORI  SU  BILI  ZAKLJUČENI  PROTIVNO PRISILNIM PROPISIMA I PREMA TOME SU NIŠTAVI U SMISLU ODREDBE ČLANA 103. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

Pogledaj više