PRAVNI STAVOVI USVOJENI NA SJEDNICAMA GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

  • DRŽAVNOM SLUŽBENIKU/NAMJEŠTENIKU PRIPADA PRAVO NA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE KADA TUŽENA STRANKA NE DOKAŽE NEDOSTATAK SREDSTAVA ZA ISPLATU.

 

  • TUŽITELJ JE DUŽAN DOKAZATI DA TUŽENOG OBAVEZUJE GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR (GKU), JER ISTINITOST ODREĐENE TVRDNJE DOKAZUJE, U PRAVILU, ONAJ KO TVRDI DA ODREĐENA ČINJENICA POSTOJI, A NE ONAJ KOJI PORIČE NJENO POSTOJANJE.

(Pravni stavovi usvojeni na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 15.3.2019. godine)

 

  • NIJE DOZVOLJENA REVIZIJA KOJU JE U SPORU ZBOG ZABRANE DISKRIMINACIJE PODNIJELA STRANKA KOJA NEMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 21.5.2019. godine)

  • NEOTPLAĆENI IZNOS KREDITA NAKON PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE JE TERET BRAČNE STEČEVINE KOJI SNOSE OBA BRAČNA PARTNERA NA JEDNAKE DIJELOVE. ISPLATOM CJELOKUPNOG PREOSTALOG DUGA OD STRANE JEDNOG BRAČNOG PARTNERA, ON JE UJEDNO ISPUNIO I OBAVEZU DRUGOG BRAČNOG PARTNERA U PODMIRENJU ISTE KAO DUGA BRAČNE STEČEVINE, PA ISPLATILAC IMA PRAVO TRAŽITI POVRAT ½ IZNOSA KAO DOSPJELE OBAVEZE DRUGOG BRAČNOG PARTNERA.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 12.6.2019. godine)

 

  • TUŽITELJ JE PREKLUDIRAN TUŽBOM U POGLEDU OZNAČAVANJA VRIJEDNOSTI SPORA AKO SE TUŽBENI ZAHTJEV NE ODNOSI NA NOVČANI IZNOS. TAKO NAZNAČENU VRIJEDNOST SPORA OVLAŠTEN JE MIJENJATI SAMO SUD, POD USLOVIMA PROPISANIM ODREDBOM ČLANA 321. STAV (3) ZPP.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 9.10.2019. godine)

 

  • SPOROVI KOJI SE ODNOSE NA POVRAT NEOSNOVANO NAPLAĆENE KOMUNALNE TAKSE NE PREDSTAVLJAJU GRAĐANSKOPRAVNI SPOR I NE POSTOJI NADLEŽNOST PARNIČNOG SUDA.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 11.12.2019. godine)