Sektor građenja ima značajan utjecaj na ukupnu ekonomiju i privlačenje investicija u jednoj  državi.

Svjetska Banka „lahkoću pribavljanja dozvola iz oblasti građenja“ smatra jednim od glavnih indikatora za ocjenu lahkoće poslovanja u svijetu.

Prema nalazima Svjetske Banke, „države koje imaju dobre ocjene na indikatoru lahkoće pribavljanja dozvola iz oblasti građenja obično imaju stroge ali brze i transparentne procese izdavanja dozvola“. Istraživanja pokazuju da „broj koraka i vrijeme potrebno za pribavljanje dozvola iz oblasti građenja predstavlja najveću „regulatornu prepreku“ za poslovanje u jednoj zemlji“.  

U najnovijem izvještaju Svjetske Banke, Doing Business 2018. Bosna i Hercegovina je rangirana na 166. mjestu u svijetu po lakoći pribavljanja dozvola iz oblasti građenja, što je ujedno čini i najlošije rangiranom državom iz regije. Na primjer, Republika Srbija je na 10. mjestu, Makedonija na 26., Crna Gora na 78. a Hrvatska na 126. mjestu u svijetu po lahkoći pribavljanja dozvola iz oblasti građenja (pogledati tabelu 1 za više detalja).

Indikator „Pribavljanje dozvola iz oblasti građenja“ se u Doing Business izvještaju mjeri na osnovu četiri kriterija:

  1. Broj koraka (procedura) potrebnih za pribavljanje dozvola iz oblasti građenja
  2. Broj dana potrebnih za pribavljanje dozvola iz oblasti građenja (uključujući i konačni upis izgrađenog objekta u zemljišne knjige)
  3. Troškovi pribavljanja dozvola iz oblasti građenja uključujući sve povezane naknade i takse (izražen kao postotak ukupne vrijednosti objekta koji se gradi)
  4. Indeks kvalitete građevinskih propisa, uključujući kontrolu kvalitete građevinskih radova, materijala i same legislative (izraženo u rasponu od 0-15, gdje je veća ocjena bolja)

Prema ovim kriterijima, Bosna i Hercegovina je, u odnosu na države iz regiona najlošije plasirana država, što je vidljivo iz tabele 1 ispod:

 

Rang Broj koraka Broj dana Troškovi Indeks kvalitete
Srbija 10. 11 110 1,8% 13.0
Makedonija 26. 11 96 6,1% 13.0
Crna Gora 78. 8 152 10,9% 12.0
Slovenija 100. 14 239,5 2,9% 12.0
Albanija 106. 17 220 3,5% 13.0
Hrvatska 126. 18 126 9,4% 12.0
BiH 166. 16 193 17,5% 13.0

Tabela 1: Ranking zemalja iz regije po lakoći pribavljanja dozvola iz oblasti građenja prema izvještaju Doing Business 2018

Uočljivo je da je Bosna i Hercegovina daleko najlošije plasirana država iz regije, sa najvećim troškovima ishodovanja dozvola iz oblasti građenja.

     Poboljšanje efikasnosti izdavanja dozvola iz oblasti građenja može biti od ključnog značaja za privlačenje investicija. Najvažniji korak u tom pravcu je izrada nedostajuće planske dokumentacije u Federaciji BiH na svim nivoima, uključujući Prostorni plan Federacije BiH i nedostajućih usaglašenih prostornih planova kantona. Također važno je usvojiti detaljne planske dokumente (regulacione i zoning planove) na nivou lokalnih zajednica na osnovu kojih se izdaje lokacijska informacija. Stoga je nužno hitno pristupiti usvajanju prostorno planskih dokumenata na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH koji bi stvorili pretpostavke za efikasniji postupak odobravanja građenja za izgradnju infrastrukturnih objekata.