Član 2. Zakona o privatizaciji preduzeća, Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica

ili udjela preduzeća, Zakon o preduzećima i

Član. 131. stav 1. i 132. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima

 

ZAKONOM  O  PRIVATIZACIJI  PREDUZEĆA  I  TZV.  SETOM PRIVATIZACIJSKIH ZAKONA  NIJE  REGULISANO  PITANJE  RASKIDA  UGOVORA  O  KUPOPRODAJI DRŽAVNOG  KAPITALA.  KADA  AGENCIJA  ZA  PRIVATIZACIJU  JEDNOSTRANO RASKINE UGOVOR (IZ RAZLOGA REGULISANIH U UGOVORU), O ZAHTJEVU ZA POVRAT  KUPOPRODAJNE  CIJENE  RJEŠAVA  SE  DOVOĐENJEM  U  VEZI  SVIH  OKOLNOSTI  SLUČAJA  SA  RELEVANTNIM  ODREDBAMA  ZOO  KOJE  REGULIŠU POSLJEDICE RASKIDA UGOVORA.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 P 014453 15 Rev 2 od 29.12.2015. godine)

Sporno je pravno pitanje valjanosti ugovora koje je zakljuĉio prednik tužitelja
o prijenosu članskog udjela u društvu “E.” d.o.o. M. na tužene od 1. do 3., kao i
valjanost ugovora kojim je prednik tužitelja prenio 250 svojih dionica četvrtotuženoj
“A.K.” a koje je imao u temeljnom kapitalu H. banke.

Pogledaj više

KADA JE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA  POTREBNO  POSEBNO  OVLAŠTENJE,  KOJE  OVAJ  NIJE  PRIBAVIO  OD ORGANA  DRUŠTVA,  TAKVI  UGOVORI  SU  BILI  ZAKLJUČENI  PROTIVNO PRISILNIM PROPISIMA I PREMA TOME SU NIŠTAVI U SMISLU ODREDBE ČLANA 103. ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.

Pogledaj više