Odredbom člana 107 stav (1) Zakona o radu propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju  i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. O ponudi za zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam dana (st. 3. ovog člana).

 

Navedeno znači da u slučaju ako radnik, u roku od osam dana od dana dostave ponude, odbije zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima ili se uopšte ne izjasni u tom roku,  prestaje mu radni odnos uz otkazni rok koji je propisan Pravilnikom o radu. Pravilnikom o radu se može  propisati da otkazni rok iznosi npr. 14 dana.

U tom slučaju može se u rješenju navesti da, ako radnik u roku od 8 dana od dana dostave rješenja i ugovora, ugovor ne prihvati, prestaje mu radni odnos, uz otkazni rok od 14 dana koji počinje teći od dana dostave konačnog rješenja.

 

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu se primjenjuje u slučaju kada je potrebno uskladiti ugovor o radu, odnosno izmjeniti i dopuniti ugovora o radu, kao i u slučaju kada se mijenjaju uslovi pod kojima je prethodni ugovor zaključen (npr. usklađivanje sa novom sistematizacijom, dodavanjem novih poslova ili mijenjanjem poslova, usklađivanje sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, prilikom promjene visine plaće itd.).

 

Dakle kada se mijenjaju elementi ugovora o radu potrebno je primjeniti odredbu člana 107. Zakona o radu, jer ovaj zakon ne poznaje aneks kao formu izmjene ugovora o radu. Međutim potrebno je ukazati i na to da sud priznaje aneks ugovora o radu, te u slučaju zaključivanja istog sud, u slučaju pokrenutog parničnog postupka, neće aneks posmatrati kao nezakonit samo iz razloga jer je isti zaključen, posebno jer se zaključivao kod manjih i sporednih izmjena samog ugovora. Inspekcija u skladu sa Zakonom o radu traži da to ipak bude otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

 

Ako radnik prihvati ponudu poslodavca, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora (st. 2. ovog člana).