Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više

OBRTNIČKA RADNJA NEMA SVOSJSTVO PRAVNOG LICA NITI IMA  VLASTITU IMOVINU JER JE TO IMOVINA FIZIČKOG LICA KOJI JE VLASNIK OBRTA

Pogledaj više

KORIŠTENJE NEPODIJELJENE ZAOSTAVŠTINE OD STRANE SAMO NEKIH OD NASLJE-DNIKA,  NIJE  BEZ  PRAVNE  OSNOVE,  PA  JE  U  ODNOSU  NA  NJIH ISKLJUĈENA PRIMJENA INSTITUTA STJECANJA BEZ OSNOVA.

Pogledaj više

Redovni sudovi koji odlučuju o konkretnim sporovima nisu ovlašteni da kontroliraju ustavnost zakona. Ukoliko posumnjaju u njihovu ustavnost, ovi će sudovi zastati sa postupkom i zatražiti ocjenu ustavnosti zakona od ustavnog suda.

Pogledaj više

KORIŠTENJE NEPODIJELJENE ZAOSTAVŠTINE OD STRANE SAMO NEKIH OD NASLJE-DNIKA,  NIJE  BEZ  PRAVNE  OSNOVE,  PA  JE  U  ODNOSU  NA  NJIH ISKLJUĈENA PRIMJENA INSTITUTA STJECANJA BEZ OSNOVA.

Pogledaj više

Ništav je ugovor kojim se jedan suprug obavezuje da će svoj dio iz bračne tekovine ustupiti drugome pod uslovom da prekine bračnu zajednicu i stupi u vanbračnu zajednicu s drugom osobom.

Pogledaj više

Redovni sudovi koji odlučuju o konkretnim sporovima nisu ovlašteni da kontroliraju ustavnost zakona. Ukoliko posumnjaju u njihovu ustavnost, ovi će sudovi zastati sa postupkom i zatražiti ocjenu ustavnosti zakona od ustavnog suda.

Pogledaj više