Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko na javnom mjestu remeti javni red i mir puštanjem preglasne muzike, izvođenjem ili reprodukcijom teksta, pjesama i muzike, bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog organa kaznit će se novčanom kaznom od 600 do 1.000 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Ko na javnom mjestu stvara nepotrebnu buku nepotrebnim pojačanim radom  motornog vozila, radnih strojeva, upotrebe sirene ili rukovanjem audio i video tehničkim uređajima, kaznit će se novčanom kaznom od 100 KM na licu mjesta.

 

Ko na javnom mjestu remeti javni red i mir nošenjem, isticanjem slika i crteža ili crtanjem, odnosno ispisivanjem slika, crteža, simbola, tekstova, bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog organa, kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 300 KM ili kaznom zatvora do 10 dana.

DA LI ZNATE

Da li znate da u slučaju ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, (kao što su ugovori koje potrošači zaključuju sa telekom operaterima), trgovac je obavezan dati potrošačima pisano obavještenje o njihovom pravu da raskinu ugovor u roku od 15 dana

Pogledaj više

Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko u stanu stvara ili izaziva nepotrebnu buku galamom, lupanjem ili puštanjem pretjerano glasne muzike usljed čega dolazi do negodovanja i uznemirenja građana ili stanara u stambenoj zgradi, kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 400 KM.

Pogledaj više

Poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme

trudnoće, korištenja porođajnog odsustva, te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. ovog zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.

Pogledaj više