Čl. 76. Zakona o zemljišnim knjigama.

 

Odredbom člana 76. Zakona o zemljišnim knjigama Federcaije BiH (Službene novine Federacije BiH br. 19/03 i 54/04) kao pravni lijek protiv rješenja zemljišno knjižnog suda je propisana isključivo žalba, dok je članom 83. Istog zakona propisano da se na pitanja postupka koja nisu regulisana ovim zakonom primjnjuju odgovarajuće odredbe općeg dijela Zakona o vanparničnom postupku. Odredbama općeg dijela Zakona o vanparničnom postupku (Službene novine Federacije BiH br. 2/98, 39/04 i 73/05) nije propisano da je za predmetnu pravnu stvar dopuštena revizija kao vanredni pravnui lijek.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 70 0 Dn 005716 16 Rev od 03.10