U ponudi detaljan Komentar Zakona o radu sa sudskom praksom, koja se redovno ažurira, i primjerima akata. Cijena godišnje pretplate iznosi 95,00 KM