Staus obrtnika

Član 2. Zakona o obrtU

OBRTNIČKA RADNJA NEMA SVOSJSTVO PRAVNOG LICA NITI IMA  VLASTITU IMOVINU JER JE TO IMOVINA FIZIČKOG LICA KOJI JE VLASNIK OBRTA

 

Iz obrazloženja:

U konkretnom slučaju kao predmet izvršenja, između ostalog, određena su i sredstva na transakcijskom računu autoškole „…..“.Prema odredbi iz člana 2. Stav 5. Zakona o obru i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH broj: 35/09) obrtnik i lice koje obavlja srodnu djelatnost jeste fizičko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun,… Iz ove odredbe proizilazi d obrtnička radnja nema svojstvo pravnog lica niti ima vlastitu imovinu, jer je to imovina fizičkog lica koji je vlasnik obrta. Dakle sve što je u funkciji obavljanja djeltnosti u obrtničkoj radnji vlasništvo je fizičkog lica pa i novčana sredstva na transakcijskom računu koji je otvoren radi obavljanja poslova u obrtničkoj radnji. Kako obrtnička radnja nije pravni subjekt to što u presudi koja predstavlja izvršni naslov, nije navedeno da je tužnik D.J. kao vlasnik autoškole „…..“ ne bi moglo činiti prigovor izvršenika osnovanim.

Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću broj: 17 0 P 014538 Gži od 26.8.2015. godine

Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će, uzeti u obzir uzrast djeteta, potrebe za njegovo školovanje, imovno stanje dijeteta ili prihode, zdravstveno stanje, kao i druge stvarne potrebe dijeteta u koje spada ishrana, odijevanje, spol, imovinske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi, te druge činjenice koje mogu biti od značaja za izdržavanje dijeteta. Sve ove činjenice potrebno je navesti u tužbi, jer one povećavaju izgled za uspjeh u parnici.

Pogledaj više

Odlučujući u ovoj pravnoj stvari po reviziji tužene protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 040454 10 Gž od 23.11.2011. godine Vrhovni sud F BiH je dana 30.10.2012. godine donio rješenje broj 65 0 P 040454 12 Rev kojim je reviziju usvojio, drugostepenu presudu ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pogledaj više