Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu.

Međutim smatramo da se destimulacija može realizovati u dijelu plaće rezultati rada. Naravno potrebno je razraditi kriterije i sistem pračenja izvedbe, kako bi se isto moglo osnovano primjeniti. Nije suprotno zakonu.

 

PRIHVATANJE  ILI  NEPRIHVATANJE  PONUDE  I  POTPISIVANJE  IZMIJENJENOG UGOVORA O RADU NIJE USLOV ZA SUDSKU ZAŠTITU U SPORU RADI PONIŠTENJA ODLUKE O OTKAZU. I U SLUČAJU KADA ZAPOSLENIK NE PRIHVATI IZMIJENJENI UGOVOR O RADU, POSLIJE DONOŠENJA ODLUKE O OTKAZU MOŽE SA USPJEHOM ISTICATI  POSTOJANJE  USLOVA  ZA NEZAKONITOST  IZMIJENJENOG  UGOVORA  KAKO U METERIJALNOM TAKO I U FORMALNOM SMISLU.

Pogledaj više