Kućni savjet ne može biti stranka u postupku kada se primjenjuje Zakon o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove. Ovlaštenje za učešće tokom cjelokupnog postupka ima skup stanara zgrade kao i etažni vlasnici i nosioci stanasrkog prava.
(Pravno shvatanje Odjeljenja za upravne sporove Vrhovnog suda Srbije od 28.01.1988. godine)

Dozvoljena su pojedina ograničenja kod ugovora o kupovini ekskluzivnog tržišta (klauzula o zabrani konkurencije) radi zaštite prava koja su predmet kupoprodajnog ugovora. Klauzula o zabrani konkurencije je objektivno neophodna za uspješnu prodaju preduzeća pošto bi u slučaju odsustva takve klauzule prodavac i kupac iz tog pravnog posla i dalje bili konkurentni i na taj način kupac bi bio onemogućen da posluje sa onim

Pogledaj više