Agencija Koncept nudi savjetovanje i usluge prilikom zaključivanja ugovora kao i u procesu pregovaranja koje prethodi zaključivanju ugovora.
Obligacioni odnosi su najzastupljeniji pravni odnosi među pravnim subjektima i vezani su za različite činidbe koje se svakodnevno zasnivaju, mijenjaju ili prestaju. Njihova složenost i brojnost u svakodnevnoj praksi stvara dileme i probleme. Kako bi se izbjegli problemi u primjeni koji mogu nastati među subjektima obligacionih odnosa klijentima nudimo stručno analiziranje i savjetovanje prijedloga ugovora. Analiziramo sadržinu ugovora kako bi se protumačile i izbjegle odredbe koje mogu biti sporne. Ukazujemo na moguće ništave i/ili rušljive odredbe ugovora. Analiziramo usklađenost odredbi ugovora u odnosu na pozitivne (važeće) zakonske i podzakonske propise.
Nudimo usluge savjetovanja i izrade svih obligacionih ugovora.

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pogledaj više