Po izrazom „rješenje“ treba razumjeti ne samo akt koji je donesen u obliku rješenja, nego i svaki akt upravnog organa kojim se o zahtjevu stranke donosi meritorna odluka o upravnoj stvari.

(SVS Už – 1426/59 od 28.02.1959. godine, Informator 4748-4749/1999)

 

Činjenica da osporeni akt nije donesen u formi rješenja ne može samo za sebe biti razlog za poništavanje tog akta ako je njime, inače, pravilno primjenjen materijalni propis.

(SVS Už-6690/58 od 28.12.1958. godine)

Dozvoljena su pojedina ograničenja kod ugovora o kupovini ekskluzivnog tržišta (klauzula o zabrani konkurencije) radi zaštite prava koja su predmet kupoprodajnog ugovora. Klauzula o zabrani konkurencije je objektivno neophodna za uspješnu prodaju preduzeća pošto bi u slučaju odsustva takve klauzule prodavac i kupac iz tog pravnog posla i dalje bili konkurentni i na taj način kupac bi bio onemogućen da posluje sa onim

Pogledaj više

Potvrda (klauzula) na poleđini kupoprodajnog ugovora o tome da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet, ovjerena pečatom i potpisom službenog lica nadležnog organa uprave, ima sve karakteristike upravnog akta, pa se pod uslovima propisanim zakonom, može obnoviti i taj postupak okončanom tom potvrdom.

Pogledaj više