Potvrda (klauzula) na poleđini kupoprodajnog ugovora o tome da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet, ovjerena pečatom i potpisom službenog lica nadležnog organa uprave, ima sve karakteristike upravnog akta, pa se pod uslovima propisanim zakonom, može obnoviti i taj postupak okončanom tom potvrdom.
(US BiH U-1717/81-I od 10.11.1981. godine)

Potvrda (klauzula) na poleđini kupoprodajnog ugovora o tome da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet, ovjerena pečatom i potpisom službenog lica nadležnog organa uprave, ima sve karakteristike upravnog akta, pa se pod uslovima propisanim zakonom, može obnoviti i taj postupak okončanom tom potvrdom.

Pogledaj više

Po izrazom „rješenje“ treba razumjeti ne samo akt koji je donesen u obliku rješenja, nego i svaki akt upravnog organa kojim se o zahtjevu stranke donosi meritorna odluka o upravnoj stvari.

Pogledaj više