Dozvoljena su pojedina ograničenja kod ugovora o kupovini ekskluzivnog tržišta (klauzula o zabrani konkurencije) radi zaštite prava koja su predmet kupoprodajnog ugovora. Klauzula o zabrani konkurencije je objektivno neophodna za uspješnu prodaju preduzeća pošto bi u slučaju odsustva takve klauzule prodavac i kupac iz tog pravnog posla i dalje bili konkurentni i na taj način kupac bi bio onemogućen da posluje sa onim

Pogledaj više

Potvrda (klauzula) na poleđini kupoprodajnog ugovora o tome da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet, ovjerena pečatom i potpisom službenog lica nadležnog organa uprave, ima sve karakteristike upravnog akta, pa se pod uslovima propisanim zakonom, može obnoviti i taj postupak okončanom tom potvrdom.

Pogledaj više

Po izrazom „rješenje“ treba razumjeti ne samo akt koji je donesen u obliku rješenja, nego i svaki akt upravnog organa kojim se o zahtjevu stranke donosi meritorna odluka o upravnoj stvari.

Pogledaj više

Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Pogledaj više

Kada u upravnom postupku odlučuje kolegijalni organ, onda postoji bitna povreda postupka ako u uvodu rješenja nije označen dan sjednice na kojoj je stvar riješena, odnosno na kojoj je donijeto osporneo rješenje.

(VSSr, U-5536/06 od 13.06.2007. godine)

Pogledaj više

Po izrazom „rješenje“ treba razumjeti ne samo akt koji je donesen u obliku rješenja, nego i svaki akt upravnog organa kojim se o zahtjevu stranke donosi meritorna odluka o upravnoj stvari.

Pogledaj više

Kada u upravnom postupku odlučuje kolegijalni organ, onda postoji bitna povreda postupka ako u uvodu rješenja nije označen dan sjednice na kojoj je stvar riješena, odnosno na kojoj je donijeto osporneo rješenje.

(VSSr, U-5536/06 od 13.06.2007. godine)

Pogledaj više