Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

 

Rad „Agencija Koncept“ konsaltinga na ovom području pravne aktivnosti obuhvata pravno savjetovanje vezano za ostvarivanje i zaštitu  prava naših klijenata pred upravnim organima i institucijama koja vrše javna ovlaštenja.

Zaštita i ostvarivanje prava naših klijenata između ostalog realizujemo savjetovanjem prilikom podnošenja zahtjeva, žalbi i drugih podnesaka, prvostepenim i drugostepenim upravnim organima.

 

Odlično poznajemo Zakon o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98 i 48/99) kao temeljni procesni zakon, te u tom smislu nudimo kvalitetnu i sveobuhvatnu zaštitu prava naših klijenata.

 

Rad  „Ad acta“ konsaltinga obuhvata savjetovanje iz oblasti prometovanja nekretnina: zemljišta, stambenih objekata, poslovnih prostora, upis u zemljišne knjige, pribavljanje zemljišno-knjižne dokumentacije, itd. Također nudimo savjetovanje u oblasti koncesija.

 

Također konsalting obuhvata i savjetovanje u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole i upotrebne dozvole.

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pogledaj više

Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Pogledaj više