Postoji li i dalje obveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta

Pravo vlasnika zgrade na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu

Pretvorba neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

Pretvorba prava korištenja, upravljanja i raspolaganja u pravo vlasništva

Tužba pretpostavljenog vlasnika za povrat nekretnina u posjed