Zakon o radu (Službene novine Federacije BiH broj: 26/16 )

 

Poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme

trudnoće, korištenja porođajnog odsustva, te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. ovog zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.

Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u smislu stava 1. ovog člana.

Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći, osim ako radnica zahtijeva

određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

DA LI ZNATE

Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko na javnom mjestu remeti javni red i mir puštanjem preglasne muzike, izvođenjem ili reprodukcijom teksta, pjesama i muzike, bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog organa kaznit će se novčanom kaznom od 600 do 1.000 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

Pogledaj više

Da li znate da u slučaju ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, (kao što su ugovori koje potrošači zaključuju sa telekom operaterima), trgovac je obavezan dati potrošačima pisano obavještenje o njihovom pravu da raskinu ugovor u roku od 15 dana

Pogledaj više

Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko u stanu stvara ili izaziva nepotrebnu buku galamom, lupanjem ili puštanjem pretjerano glasne muzike usljed čega dolazi do negodovanja i uznemirenja građana ili stanara u stambenoj zgradi, kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 400 KM.

Pogledaj više