Zakon o dopunama zakona o prekršajima BiH

Zakon o zaštiti na radu federacije BIH

Službene novine Federacije BiH, broj 79/20 Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim     UKAZ […]

Zaštita vodnih resursa

Čovjekova uska veza s vodom datira od samog početka ljudskog postojanja. Pogled na vodu se tokom historije promijenio. Iako se […]

The life of an application – European Court of Human Right

Vlada FBiH – od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane

Od 1. januara 2021. godine neće se produžavati davanje poticaja za mini hidroelektrane   Vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi […]

Velika Britanija zabranjuje prodaju automobila na benzin i dizel

19.11.2020. Velika Britanija zabranjuje prodaju automobila na benzin i dizel Odluka o zabrani je dio plana u sklopu šire borbe […]

CASE OF UZELAC AND DEKIC v. CROATIA_HR

PRESUDA UZELAC I ĐEKIĆ protiv HRVATSKE,   U predmetu Uzelac i Đekić protiv Hrvatske, Europski sud za ljudska prava (Prvi […]

Turska u ovoj godini privukla 3,9 milijardi dolara direktnih stranih investicija

13.11.2020 Turska u ovoj godini privukla 3,9 milijardi dolara direktnih stranih investicija Blizu 3,2 milijarde dolara od ovog iznosa investirano […]

PRAVNI STAVOVI GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH

PRAVNI STAVOVI USVOJENI NA SJEDNICAMA GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE     DRŽAVNOM SLUŽBENIKU/NAMJEŠTENIKU PRIPADA PRAVO NA […]

Pojednostavljeni dijagram toka obrade predmeta pred ESLJP