Zakon o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH broj: 25/06)

Da li znate da u slučaju ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, (kao što su ugovori koje potrošači zaključuju sa telekom operaterima), trgovac je obavezan dati potrošačima pisano obavještenje o njihovom pravu da raskinu ugovor u roku od 15 dana zajedno s imenom i adresom lica kojem se raskid upućuje. Obavještenje mora sadržavati ime, odnosno firmu trgovca, njegovu adresu, datum slanja obavještenja, podatke potrebne radi identificiranja ugovora, posebno naznaku ugovornih strana, te predmet ugovora i njegovu cijenu, kao i rok za raskid ugovora (15 dana). U slučaju spora trgovac je dužan dokazati da je potrošač na vrijeme predao obavještenje iz ovog člana.

 

Potrošač ima pravo da ne prihvati posljedice ugovora na način da pošalje pisano obavještenje trgovcu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora. Potrošač nije obavezan navesti bilo koji razlog za raskid ugovora niti platiti bilo kakve troškove ili naknadu u vezi s tim. Potrošač je jedino obavezan platiti troškove vraćanja proizvoda. Dostavljanje obavještenja imat će za posljedicu oslobađanje potrošača od bilo koje obaveze iz zaključenog ugovora, osim obaveze vraćanja proizvoda koji mu je isporučen.

Teret dokazivanja bit ce obaveza trgovca od momenta nastupanja roka za raskid ugovora. Kada potrošač iskoristi svoje pravo da raskine ugovor, trgovac je dužan izvrsiti vraćanje novca uplaćenog za proizvod bez odgađanja u roku od 15 dana.

Ad acta

DA LI ZNATE

Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko u stanu stvara ili izaziva nepotrebnu buku galamom, lupanjem ili puštanjem pretjerano glasne muzike usljed čega dolazi do negodovanja i uznemirenja građana ili stanara u stambenoj zgradi, kaznit će se novčanom kaznom od 200 do 400 KM.

Pogledaj više

Da li znate da je Zakonom o javnom redu i miru HNK/Ž propisano ko na javnom mjestu remeti javni red i mir puštanjem preglasne muzike, izvođenjem ili reprodukcijom teksta, pjesama i muzike, bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog organa kaznit će se novčanom kaznom od 600 do 1.000 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.

Pogledaj više

Poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće niti može za vrijeme

trudnoće, korištenja porođajnog odsustva, te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63., 64. i 65. ovog zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.

Pogledaj više